ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆ

Công nghệ không chỉ thay đổi cách chúng ta giao tiếp, trao đổi thông tin và phương thức truyền thông, mà còn tạo ra công ăn việc làm trong các lĩnh vực. Quy hoạch phát triển kinh tế Việt Nam tới năm 2020, công nghệ thông tin sẽ trở thành một trong những ngành mũi nhọn để nước ta sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong tất cả các ngành và lĩnh vực. Chúng tôi không ngừng áp dụng công nghệ, cải tiến mang lại những nhiều ứng dụng mới, có khả năng áp dụng thực tiễn cao, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như trải nghiệm mới cho khách hàng.

Trong xu thế toàn cầu hóa, việc ứng dụng công nghệ thông tin đang trở thành lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp. Chúng tôi, luôn thấu hiểu tầm quan trọng của việc tạo ra những sản phẩm, giải pháp phần mềm ưu việt được các đối tác và khách hàng đánh giá cao. Một số xu hướng công nghệ mới được chúng tôi hướng tới:

  • Lập trình di động
  • Big Data- Dữ liệu lớn
  • Điện toán đám mây
  • Phát triển DevOps
  • Giao diện người dùng (UI)

Công nghệ đang triển khai:

+ Công nghệ Microsoft.NET:

– Visual Studio 2005/2008.NET Framework 2.0/3.5, .Net Compact Framework
– Ngôn ngữ
– VB.NET, C#, AJAX, ASP.NET
– Cơ sở dữ liệu
– SQL Server 2005/2008
– SQL Express
– Khác
– Microsoft Office Sharpoint Server (MOSS)
– Microsoft VSTS (Visual Studio Team Suite)
– Dot Net Nuke (DNN)
– OS
– Window 2000/2003 Server
– Window XP/ Vista
– Windows Mobile
– Web Server
– IIS 6.0
– Giải pháp
– Ứng dụng Desktop, Ứng dụng Windows cho Mobile, CMS, E-Commerce, ứng dụng Web

+ Công nghệ Java:

– Java, Swings, Applets, TCP/IP
– Java Web Development
– JSP, Servlet, Struts, Spring, Hibernate, EJB Web Services, JSTL, JSF
– Component
– J2EE, J2ME, Beans, EJB, Struts
– Services
– SOAP, XML, WSul
– Servers
– Tomcat, IBM Web-sphere, Oracle Application Server, Jboss
– Phát triển các ứng dụng Java cho Mobile/ Phát triển các thiết bị ứng dụng
– J2ME (CLDC/CDC), J2MEPolish, Blackberry
– Open Source Tools
– Liferay, Alfresco, Compiere
– Solutions
– Phát triển ứng dụng Web, phát triển ứng dụng Desktop, giải pháp lập trình hệ thống, giải pháp công nghệ nhúng Java, Components, Class Utility.