XÂY DỰNG PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU

Theo yêu cầu quản lý của khách hàng, đòi hỏi cần những ứng dụng phần mềm có tính đặc thù riêng, các phần mềm đóng gói không đáp ứng được nhu cầu. Khi đó đòi hỏi cần nghiên cứu và viết phần mềm theo yêu cầu riêng. Với dịch kinh nghiệm nhiều năm phát triển ứng dụng phần mềm, viết phần mềm theo yêu cầu chuyên nghiệp, mọi yêu cầu riêng đặc biệt của quý vị đều sẽ được đáp ứng.

Các phần mềm có thể chạy online và offline, chúng tôi đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ thời gian , với chi phí thấp  và uy tín chất lượng. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng tất cả các nhu cầu riêng đặc biệt của quý khách về phần mềm quản lý, với mọi quy mô từ nhỏ đến lớn, đa ngành, đa địa điểm ở tất cả các lĩnh vực.

Quy trình sản xuất phần mềm

 1. Khảo sát theo yêu cầu và hiện trạng
 2. Phân tích yêu cầu bài toán và lập kế hoạch triển khai
 3. Phân tích, thiết kế hệ thống
 4. Lập trình các modul chức năng
 5. Cài đặt và chạy thử nghiệm
 6. Đào tạo và chuyển giao
 7. Bảo hành – bảo trì hệ thống lâu dài

Công nghệ sử dụng

Các công nghệ được được chúng tôi sử dụng để phát triển phần mềm:

Công nghệ Microsoft: Các công nghệ trên nền tảng .NET , SQL Server, IIS , WCF, MVC, Silverlight
Mã nguồn mở: Python, MySQL , Linux, Apache , Django , Eclipse
Công nghệ Oracle: Oracle Developer Tools(Oracle Forms, Oracle Report, Oracle Designer) , Oracle Database 8/8i/9i/10g, Oracle Application Server
Công nghệ IBM: IBM Rational Softwares
Phương pháp luận/Quy trình phần mềm: IBM Rational Unified Process, Oracle Case method , Agile Software Development

Những lợi ích khi sử dụng phần mềm theo yêu cầu

 • Cải tiến các hoạt động nghiệp vụ đặc thù
 • Thay thế các quy trình thủ công, kém hiệu quả hoặc tốn kém, cải thiện kết quả hoạt động của đơn vị
 • Thông suốt các quy trình, hoạt động nghiệp vụ
 • Dịch vụ hỗ trợ, bảo trì phần mềm luôn sẵn sàng bất kỳ thời điểm nào
 • Luôn ứng dụng công nghệ mới nhất giúp khách hàng có được lợi thế cạnh tranh